Chuyên đề Văn nghệ Công an

Tìm đọc Văn nghệ Công an số 364 Tin ngày: 19/10/2017 08:19

Chuyên đề Văn nghệ Công an số 364 phát hành thứ Năm, ngày 19-10-2017 dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 6.000 đồng/ tờ.

Tạp chí Văn hóa – Văn nghệ Công an: Ấn tượng thuở ban đầu Tin ngày: 17/08/2016 16:20

LTS: Ngoài 4 số thử nghiệm ấn hành trong năm 1995, Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an (nay là Chuyên đề Văn nghệ Công an của Báo CAND) chính thức phát hành số đầu tiên kể từ tháng Giêng năm 1996. Qua hơn 20 năm tồn tại và phát triển, Văn hóa - Văn nghệ Công an trước đây và Văn nghệ Công an ngày nay đã có bước tiến vượt bậc, từ một tờ tạp chí phát hành một tháng/kỳ đã trở thành tờ tuần báo, và hiện là ấn phẩm văn nghệ có số lượng phát hành cao nhất cả nước.