Cơ quan do thám quốc gia Mỹ

Các thiết kế huy hiệu độc đáo của Cơ quan Do thám Quốc gia Mỹ Tin ngày: 17/02/2015 22:30

Mụ phù thủy tóc màu tía tay cầm quả cầu lửa. Con rồng xanh 3 đầu giương vuốt quanh quả địa cầu. Một con chim ăn thịt khổng lồ xuất hiện giữa đám lửa. Nhưng, đó không phải là những nhân vật trong bộ phim kinh dị nào đó. Mà, đó là avatar hình ảnh biểu tượng trên những huy hiệu mô tả sứ mạng do thám của Cơ quan Do thám Quốc gia Mỹ (NRO).