Công chúa Ubolratana

Những điều cần biết về bầu cử ở Thái Lan sắp tới Tin ngày: 14/03/2019 14:25

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Thái Lan trong 8 năm cho tới nay đã xuất hiện nhiều chi tiết đầy kịch tính và bất ngờ, cho dù còn chưa đầy một tháng nữa sẽ tới ngày bầu cử.

Công chúa Thái Lan bị bác ứng cử thủ tướng Tin ngày: 14/02/2019 15:11

“Giấc mơ” chính trị kéo dài chỉ 3 ngày của Công chúa Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi đã tạo nên một cơn địa chấn trên chính trường Thái Lan. Mặc dù Công chúa đã bị bác tư cách ứng cử viên nhưng cuộc bầu cử tại Thái Lan vào tháng 3 tới hứa hẹn nhiều trắc trở cho cả hai phía cạnh tranh.