Đại tá Hoàng Long Xuyên

Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn – Bản hùng ca nơi biên khu: Tinh thần quốc tế cao thượng Tin ngày: 09/10/2020 06:36

Bảo tàng Hồ Chí Minh tại huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc có một bảng ảnh tôn vinh những nhà cách mạng Việt Nam từng hoạt động tại khu vực Long Châu, trong đó, có ghi danh Đại tướng Chu Huy Mân và Đại tá Hoàng Long Xuyên, hai người chỉ huy hai cánh quân giải phóng khu vực này.

Đại tá Hoàng Long Xuyên – Cổ tích giữa đời Tin ngày: 02/04/2020 12:46

Đại tá Hoàng Long Xuyên thung dung bước qua 2 thế kỷ. Trải qua 4 cuộc kháng chiến vệ quốc và giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, ông cầm quân chỉ huy nhiều trận đánh mà ít người biết. Tính ông kín đáo, kiệm lời. Năm nay 104 tuổi, ông vẫn rành rọt nhắc lại những ký ức đã trên 80 năm như cổ tích giữa đời.