Detroit

Chuyện những người dám sống ở thành phố bạo lực nhất nước Mỹ Tin ngày: 27/12/2017 08:35

Thành phố Detroit, quê hương của ngành công nghiệp ôtô nước Mỹ lại luôn đứng đầu danh sách xếp hạng “Những thành phố tồi tệ nhất nước Mỹ”.