Eataly World

Công viên chủ đề thực phẩm Eataly Tin ngày: 05/12/2017 11:02

Oscar Farinetti, chủ sở hữu đế chế thực phẩm Eataly chính thức mở cửa một trung tâm ẩm thực mới của mình mang tên gọi Eataly World tại thành phố Bologna miền bắc Italy vào ngày 15-11-2017. Farinetti hy vọng chuỗi công viên thực phẩm của mình sẽ giúp phát triển ngành du lịch đất nước cũng như xuất khẩu thực phẩm.