Giáo hoàng Pius XII

Cuộc chiến bí mật của Giáo hoàng Pius XII chống lại trùm Phát xít Tin ngày: 10/10/2017 11:06

Năm 1944 tại Tòa thánh Vatican, Roma, khi những đạo quân của đế chế Quốc xã thua tan tác trên hai mặt trận phía đông và tây, chỉ huy đội cận vệ Otto Wolff đến gặp đức Giáo hoàng Pius XII để tiết lộ chi tiết việc Hitler lên kế hoạch bắt cóc ngài.

Giáo hoàng Pius XII từng muốn trừ khử Hitler? Tin ngày: 12/12/2015 12:15

Thời Chiến tranh Thế giới thứ 2, Giáo hoàng Pius XII thường xuyên bị cáo buộc là ủng hộ ngầm trùm phát xít Đức Adolf Hitler. Ông thậm chí từng bị gọi là “giáo hoàng của Hitler”. Nhưng trong thực tế, chính ông là người đứng đằng sau một kế hoạch ám sát Hitler một cách bí mật.