Giết người yêu

Từ yêu đơn phương đến trả thù hèn hạ Tin ngày: 24/12/2015 08:26

Biết chị T. hơn mình đến 13 tuổi, có nói ra chị cũng không đồng ý nên Kháng nảy sinh ý định giết người tình trong mộng rồi tự tử.