Hiệp ước START-3

Sự thay đổi toàn diện của quân đội Nga (tiếp theo và hết) Tin ngày: 29/12/2020 10:57

Mikhail Rostovsky: Khả năng Nga tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn trong tương lai gần? Và theo ông, mối đe dọa chiến lược nào sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất đối với Nga trong tương lai gần?

Nga - Mỹ và Hiệp ước START-3 Tin ngày: 25/05/2020 08:17

Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược START mới, còn gọi là START-3, sẽ hết hiệu lực vào ngày 5-2-2021. Việc gia hạn Hiệp ước theo thỏa thuận của các bên đang bị đình trệ và lại xuất hiện những vấn đề mới. Trước bối cảnh đó, Liên hợp quốc (LHQ) đã lên tiếng kêu gọi Nga và Mỹ gia hạn Hiệp ước.