Hồ sơ tài chính

Hồ sơ tài chính bí mật của RSF ở Sudan Tin ngày: 22/12/2019 20:31

Là tổ chức quân sự mạnh nhất ở Sudan hiện nay, Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) dưới quyền chỉ huy của Mohammed “Hemedti” Hamdan Daglo nổi tiếng bởi những vụ tàn sát hàng loạt dân thường mà gần đây nhất - ngày 3-6-2019 tại Khartoum - hơn 100 người vô tội đã chết dưới tay RSF.