Hoàng Diệu

Đi tìm hậu duệ Tổng đốc Hoàng Diệu3 Tin ngày: 04/07/2015 15:05

Năm 1880, Vua Tự Đức phong Hoàng Diệu làm Tổng đốc Hà Ninh, trấn nhậm thành Hà Nội. Ông vừa lo tổ chức bố phòng vừa lo an dân. Hai năm sau, Pháp tấn công thành Hà Nội. Thế giặc mạnh, không chống cự nổi, Hoàng Diệu đã tuẫn tiết nêu cao lòng trung nghĩa của mình.

Bắt quả tang 32 con bạc đang sát phạt nhau, thu hơn 400 triệu đồng Tin ngày: 17/06/2016 18:56

Nơi tổ chức đánh bạc ở nhiều địa điểm khác nhau, mỗi ngày địa điểm, các đối tượng đánh bạc đều được đổi và thường xa khu dân cư sinh sống, gần cánh đồng. Ngoài ra, nơi tổ chức đánh bạc được gắn thiết bị camera quan sát, cửa ra vào được làm nhiều lớp. Khi các con bạc đã đến đủ, cửa được đóng lại cho đến khi buổi đánh bạc kết thúc, không ai được tự ý ra vào trong thời gian