Huỳnh Tấn Phát

'Làm kịch cho thiếu nhi lắm gian truân!' Tin ngày: 06/07/2015 10:00

Vất vả cạnh tranh với những loại hình giải trí khác, thù lao không cao, thị hiếu khán giả khó nắm bắt, thiếu diễn viên, trang thiết bị hiện đại…là những khó khăn, thách thức với nhiều nghệ sĩ tâm huyết với thiếu nhi.

“Thành hoàn bổn cảnh” Huỳnh Văn Thiệu và người cháu Huỳnh Tấn Phát Tin ngày: 23/07/2019 12:17

Từ thành phố Bến Tre đến UBND xã Châu Hưng, huyện Bình Đại dài 22 km - nơi có ngôi đình thờ "Thành hoàng bổn cảnh" Huỳnh Văn Thiệu và người cháu đời thứ 5 của ông là KTS Huỳnh Tấn Phát.