Internet vạn vật

Cảnh giác với Internet vạn vật Tin ngày: 23/12/2020 07:52

Trong vài năm trở lại đây, xu hướng phát triển sản phẩm thông minh với kết nối Internet (còn gọi là Internet vạn vật – Internet of Things) đang trở thành trào lưu phổ biến trên thế giới. Các sản phẩm này được dự báo sẽ nhanh chóng thay đổi mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội... của các quốc gia. Với sự phát triển bùng nổ như vậy, Internet vạn vật có thể được sử dụng như một công cụ để phục vụ các mục đích khác như quân sự, tình báo...

Công nghệ và Internet vạn vật Tin ngày: 02/10/2018 14:50

Internet of Things (Internet vạn vật) là khái niệm ngày càng phổ biến trên thế giới. Nhờ Internet Vạn vật, các doanh nghiệp có thể phát triển sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ tùy chỉnh.