Kho lưu trữ Vatican

Bí ẩn về mê cung ngầm chứa sách quý của Tòa thánh Vatican Tin ngày: 14/05/2018 21:10

Những nơi đóng cửa ẩn kín thường là nơi sinh ra vô số lời đồn đại cùng những bí ẩn li kỳ. Những nơi đó chắc chắn có cất giấu thứ đáng giá bên trong các vách tường, chúng thu hút nhiều giả thuyết khó hiểu cũng như khó ai có thể lọt vào bên trong ngoài những người có phận sự.