Kim Vân Kiều

Kim Vân Kiều truyện: Tiêu diệt Từ Hải, Hồ Tôn Hiến bị báo oán Tin ngày: 04/11/2016 14:35

Diệt được Từ Hải, Vương Trực, Hồ Tôn Hiến uy danh vang dội, được triều đình trọng thưởng, thăng hàm Thái tử Thái bảo. Nhưng cũng từ đây tai họa dồn dập đổ xuống đầu viên tổng đốc lắm mưu ma chước quỷ.

Kim Vân Kiều truyện: Cái chết của Từ Hải? Tin ngày: 02/11/2016 10:15

Đầu tháng 8 năm Gia Tĩnh thứ 35 (1556), Từ Hải dẫn quân bản bộ về đóng tại thành Bình Hồ, chuẩn bị chính thức quy hàng.

Kim Vân Kiều truyện: Hồ Tôn Hiến đã tiêu diệt Từ Hải như thế nào? Tin ngày: 29/10/2016 10:10

Vương Thúy Kiều, Từ Hải, Hồ Tôn Hiến… là những cái tên đã rất đỗi quen thuộc với người dân Việt qua tác phẩm "Truyện Kiều" bất hủ của Nguyễn Du. Và gần như ai cũng biết "Truyện Kiều" của Nguyễn Du là bản thăng hoa tuyệt vời, được cho là dựa theo cốt "Kim Vân Kiều truyện" với nhiều nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc. Vậy những nhân vật này đã từng xuất hiện qua chính sử như thế nào?