Luật Điện ảnh

Luật điện ảnh sẽ phải sửa đổi rất nhiều Tin ngày: 01/12/2016 18:28

Nhiều điều khoản quy định trong Luật điện ảnh và văn bản dưới luật liên quan đã không còn phù hợp với đời sống thực tiễn hoặc có quy định nhưng không được thực hiện. Đó là chia sẻ của hầu hết các nhà quản lý, sản xuất, hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh trong ngày 1-12 tại Hà Nội.


Nan giải quản lý phim trên Internet Tin ngày: 24/09/2019 21:09

Những ngày này, vấn đề sửa đổi Luật điện ảnh để ngày càng hoàn thiện hơn được đề cập nhiều, đa phần mọi quan điểm đều thống nhất: Luật điện ảnh có từ năm 2007, nhưng sau 12 năm có nhiều bất cập, thậm chí gây khó khăn trong việc thực hiện và điều hành, quản lý.

Dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi: Làm sao để “ngoại” không lấn át “nội”? Tin ngày: 30/08/2019 14:24

Luật điện ảnh 2006 có hiệu lực thi hành năm 2007, và chỉ hai năm sau là năm 2009 đã có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh. Điều đó cho thấy những bất cập trong quản lý ngay từ những ngày đầu thực hiện Luật Điện ảnh.

Xây dựng Luật Điện ảnh sửa đổi: Cần thêm nhiều quy định cụ thể, rõ ràng, khả thi Tin ngày: 26/08/2019 09:35

Sau nhiều năm Luật Điện ảnh liên tục bị kiến nghị cần sửa đổi để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Đề cương dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội. Tuy nhiên, cùng với việc chỉ ra nhiều vấn đề cấp bách trong phát triển điện ảnh hiện nay, các nhà nghiên cứu, quản lý, người hoạt động điện ảnh cũng đặt ra không ít bài toán khó cho Ban soạn thảo.

Luật Điện ảnh sửa đổi cần thêm nhiều quy định cụ thể, khả thi Tin ngày: 23/08/2019 17:44


Ngày 23-8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng Luật Điện ảnh sửa đổi khu vực phía Bắc. Thu hút sự tham gia thảo của đông đảo đại diện các đơn vị, nhà quản lý, người hoạt động trong lĩnh vực, tại hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận và đặt ra nhiều vấn đề cấp bách trong phát triển điện ảnh hiện nay.