Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia

Colombia: Vẫn chưa có hòa bình Tin ngày: 30/03/2016 14:30

Việc ký kết một hiệp ước hòa bình toàn diện giữa Chính phủ Colombia với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, dự kiến diễn ra vào ngày 23-3 vừa qua đã không thể thực hiện được bởi hai bên vẫn còn khá nhiều khác biệt chưa giải quyết xong, phải tiếp tục đàm phán.