Marise Payne

Prime Minister welcomes Australian Foreign Minister Tin ngày: 13/06/2019 20:54

Prime Minister Nguyen Xuan Phuc hosted a reception for visiting Australian Minister of Foreign Affairs Marise Payne in Hanoi on June 13.

Nữ tân Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne Tin ngày: 29/09/2015 21:10

Hôm 20/9, tân Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull thông báo chỉ định Marise Payne vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và bà trở thành phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước này được nhận chức vụ quan trọng như thế. Ngoài ra, 5 phụ nữ khác cũng được tham gia nội các mới của Turnbull bao gồm 21 người – nhiều hơn 2 người dưới thời của Tony Abott. Marise Payne nguyên là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Ngoại vụ Quốc hội Australia.