Mỏ Cá Voi Xanh

Sự ngang ngược đang tiếp diễn Tin ngày: 11/10/2019 19:13

Sự xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc vẫn tiếp diễn tại vùng biển ở khu vực Bãi Tư Chính. Tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 (HD-8) vẫn tiếp tục hành động khảo sát trái phép vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ (cách bờ khoảng 180km), trong khi các tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn quấy rối hoạt động của mỏ Lan Tây-Lan Đỏ (lô 06-01) gây sức ép với Việt Nam và Rosneft.

Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển các Nhà máy điện tuốc bin khí sử dụng khí mỏ Cá Voi Xanh Tin ngày: 02/06/2017 08:13

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn General Electric Internaltional đã ký Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển nhà máy điện tuốc bin khí hỗn hợp Miền Trung I và Miền Trung II sử dụng khí từ Mỏ Cá Voi Xanh.