Mười chín tháng Tám

Một góc đời của tác giả ca khúc “Mười chín Tháng Tám" Tin ngày: 16/08/2019 18:53

Mỗi dịp đến ngày 19-8, ngày Cách mạng thành công, cũng là ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, trên mọi ngõ ngách của dải đất hình chữ S đều rộn ràng vang lên giai điệu ca khúc “Mười chín tháng Tám”, nhắc lại lịch sử hào hùng của dân tộc.

Một thời và mãi mãi Tin ngày: 16/08/2018 10:59

Ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của đảng và lãnh tụ hồ chí minh, nhân dân Việt Nam đứng lên giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và chính phủ phong kiến bù nhìn Việt Nam, mở đầu cho cuộc Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.