NSAC

NSAC - Cơ quan phân tích tình báo Mỹ Tin ngày: 07/02/2021 20:37

Họ không đến từ NSA hay CIA. Chính xác thì họ đến từ Trung tâm phân tích an ninh quốc gia (NSAC), một thực thể ít người biết đến của Bộ tư pháp Mỹ đã phát triển từ khi được thành lập vào năm 2008 thành một tổ chức có 400 nhân viên, ngân sách một năm là 150 triệu USD, sử dụng tới 300 nhà phân tích mà phần lớn trong số họ là các nhà thầu công ty.