Nghiên cứu kì quặc

Thí nghiệm với chính... cơ thể Tin ngày: 13/05/2020 08:49

Khoa học có một lịch sử lâu đời và luôn ẩn chứa nhiều điều thú vị. Xuất phát từ nhu cầu giải thích thế giới, giới nghiên cứu đã tiến hành hàng loạt các thí nghiệm ở nhiều khía cạnh khác nhau. Không ít những thí nghiệm thoạt nghe có vẻ kì quặc và đáng sợ, nhưng sau cùng lại giúp phát hiện những điều mới mẻ, hứa hẹn thay đổi cuộc sống của con người.