Nguyễn Lân

Vợ nhà giáo Nguyễn Lân: Người mẹ của những tài năng Tin ngày: 25/01/2018 22:16

Người phụ nữ ấy đã bước ra từ nhung lụa giàu sang làm vợ một thầy giáo nghèo, để rồi sau đó là cả một đời chăm chút, hy sinh, quên bản thân mình để nuôi dưỡng các con thành những tài năng của đất nước.

Trưởng thành từ tấm gương của bố và đức hy sinh của mẹ Tin ngày: 12/01/2016 17:15

Gia đình dòng họ Nguyễn Lân với 7 tiến sĩ, 6 giáo sư và phó giáo sư lâu nay nổi tiếng khắp lãnh thổ Việt Nam. Không chỉ thế hệ của Giáo sư, nhà giáo Nguyễn Lân và các con, mà thế hệ các cháu của cụ đã và đang trở thành những nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ nổi tiếng, có nhiều đóng góp cho xã hội...