Nick Vujicic

Có một Nick Vujicic Việt Nam Tin ngày: 10/12/2017 15:13

Có ai đó từng nói rằng, ông trời chẳng bao giờ lấy đi của ai tất cả bao giờ. Tạo hóa đã mang đi thứ này, thì lại bù đắp cho họ một thứ khác. Tạ Duy Anh, một diễn giả trẻ tuổi khuyết tật sinh năm 1990, là một người luôn tin vào quy luật bù trừ như thế.

Diễn giả không chân, không tay Nick Vujicic sẽ trở lại Việt Nam Tin ngày: 21/03/2015 12:20

Từ ngày 22 đến ngày 25/3, diễn giả không tay, không chân Nick Vujicic sẽ trở lại Việt Nam trong chuỗi chương trình giao lưu mang chủ đề “Tỏa sáng nghị lực Việt – Nick, bạn và tôi”.