Niger Delta Avengers

Lực lượng khủng bố mới nổi do chính sách “nuôi ong tay áo” ở Nigeria Tin ngày: 10/06/2016 10:25

Với tên gọi nghe giống như nhân vật siêu anh hùng trong truyện tranh, Niger Delta Avengers (NDA) là nhóm chiến binh cực đoan mới nổi ở Nigeria chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở dầu mỏ, đe dọa nền kinh tế của đất nước đông dân nhất châu Phi.