PTSC M&C

Khát vọng mang tên Biển Đông 01 Tin ngày: 10/03/2019 19:50

Việc chế tạo giàn khoan Mộc Tinh được giao cho Vietsovpetro, còn Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C) đảm nhiệm khối lượng công việc khổng lồ nhất là chế tạo giàn Hải Thạch và giàn xử lý trung tâm PQP-HT.

Gương sáng tiết kiệm ở Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC Tin ngày: 29/09/2017 09:15

Mang theo bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời bình, cựu chiến binh (CCB) Trần Công Nghiệp, Phó xưởng Điện tự động, Phó chủ tịch Hội CCB Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) đã có nhiều ý tưởng ứng dụng hiệu quả trong hoạt động của công ty, tiết kiệm mỗi năm hàng chục tỉ đồng.