Phòng PC50 Công an TP Hà Nội

Chiếm đoạt hộp thư điện tử của doanh nghiệp để tống tiền Tin ngày: 15/08/2016 16:00

Trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển, hộp thư điện tử đã trở thành phương tiện quan trọng của các doanh nghiệp trong giao dịch, làm ăn với các đối tác. Hộp thư điện tử đang trở thành mục tiêu cho các đối tượng xấu tấn công, chiếm quyền quản trị để khai thác thông tin phục vụ hoạt động lừa đảo hoặc tống tiền doanh nghiệp...

Bắt tội phạm trong “ma trận” công nghệ số Tin ngày: 22/07/2016 16:45

Với sự phát triển ngày càng hiện đại của các phương tiện kỹ thuật số hỗ trợ tối đa con người trong việc kết nối với bên ngoài mọi lúc mọi nơi, cũng đồng nghĩa với mặt tiêu cực là tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng có thêm nhiều kỹ thuật để thực hiện hành vi phạm tội.