Plimpton 322

Bảng lượng giác cổ hơn 3.700 tuổi Tin ngày: 12/09/2017 22:47

Theo các nhà khoa học, Plimpton 322 là bảng lượng giác cổ và quan trọng nhất thế giới. Người Mesopotamians cổ sử dụng nó để tính toán làm thế nào để xây dựng các công trình công cộng.

Bảng lượng giác cổ nhất thế giới 3.700 tuổi được giải mã Tin ngày: 25/08/2017 14:59

Ngày 25-8, các chuyên gia khảo cổ Australia cho biết, họ đã giải mã được một bản khắc 3.700 tuổi tìm thấy tại một di tích của Babylon và cho rằng đó là bảng lượng giác cổ nhất và mang tính cách mạng vào thời đó.