Quốc tế Cộng sản

Hồ Chí Minh trên đất nước Lênin1 Tin ngày: 02/11/2017 14:08

Khi còn ở Paris, dù thông tin rất hạn chế, nhưng qua những người bạn trong Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã được biết về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga và lãnh tụ cách mạng V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích Nga.

Người cộng sản “vững về tính đảng và tích cực phi thường” Tin ngày: 23/04/2016 08:33

Trong thư giới thiệu Hà Huy Tập với Lê Hồng Phong ngày 10/2/1932, Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản đã có sự đánh giá rất cao về Hà Huy Tập: “là một đồng chí rất chắc trong đường lối về phương diện chính trị, được huấn luyện tốt về lý thuyết và có kinh nghiệm trong công tác quần chúng”.