Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh: Vẫn luẩn quẩn chuyện dạy và học thêm1 Tin ngày: 08/11/2016 14:45

UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với các quận huyện tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định Quản lý các hoạt động dạy và học thêm, nhất là đối với các cơ sở không được cấp phép và học sinh học 2 buổi một ngày... văn bản yêu cầu ngành giáo dục phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 17 của Bộ GD&ĐT, không cho phép giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình. Giáo viên vi phạm có thể bị xử lý ở mức cao nhất là buộc thôi việc.