Tần Đông Lăng

Trung Quốc: Nỗ lực bảo tồn lăng mộ Tần Thủy Hoàng Tin ngày: 23/02/2020 13:15

Ngày 20 tháng 10 năm 2010, cục bảo tồn di sản Lâm Đồng thành phố Tây An nhận được tin báo ngôi mộ số 1 trong khu Tần Đông Lăng bị đào trộm. Vụ việc này lập tức được cục công an, chính quyền thành phố Tây An hết sức quan tâm. Tổ chuyên án gồm hơn 50 cảnh sát có kinh nghiệm đã được thành lập để nhanh chóng phá vụ án này.