Thiếu Lâm

Thiếu Lâm khinh công từ đâu mà ra?1 Tin ngày: 15/11/2016 11:45

Thân pháp ảo diệu, tới lui như chớp, lướt trên mặt nước, không còn bị trở ngại bởi không gian, trọng lực… đó là những gì có thể khái quát được về khinh công. Kỳ thực, khinh công là môn công phu tối cao trong khí công - võ thuật Trung Hoa cổ đại, được gọi là "khinh thân" hay "khinh cử".