Thượng tá Nguyễn Thị Quế Thu

Tiến tới quản lý dân cư bằng công nghệ 4.0 Tin ngày: 24/08/2020 12:46

Công tác làm sổ hộ khẩu hay đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú ở nước ta sắp có những thay đổi lớn khi Luật Cư trú sẽ có những sửa đổi mang tính bước ngoặt. Theo đó việc đăng ký sẽ trở nên đơn giản, thuận tiện hơn khi chỉ bằng những cú click chuột hay những nút chạm thì việc đăng ký cư trú sẽ được thực hiện trên nền tảng công nghệ số, quản lý thông qua mã số định danh cá nhân và được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cư trú.