Thượng tọa Thích Thanh Cần

Những nhà sư đầy ắp tinh thần nhập thế Tin ngày: 04/07/2017 18:24

Họ đều là người xuất gia tu hành nhưng có điểm chung không xa lánh cuộc đời. Với tinh thần nhập thế, Thượng tọa Thích Thanh Cần (chùa Quế Phương), Thượng tọa Thích Quảng Hà (Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định) đã và đang có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực góp phần làm cho cuộc sống nơi mình hành đạo trở nên yên bình, tốt đẹp hơn. Qua những việc làm của họ, những giá trị nhân văn, cao đẹp của Phật giáo được thấm sâu, lan tỏa hơn trong đời sống hôm nay...