Thúy Kiều

Và tủm tỉm cười một mình Tin ngày: 10/01/2018 07:00

Sắp cuối năm. Trong lòng đang dội về những bẽ bàng, mệt mỏi, chẳng rõ vì cơn cớ gì, chỉ thầm nhủ đã sắp hết một cái năm chẳng có gì phải quên, chẳng có gì đáng nhớ. 

Kim Vân Kiều truyện: Tiêu diệt Từ Hải, Hồ Tôn Hiến bị báo oán Tin ngày: 04/11/2016 14:35

Diệt được Từ Hải, Vương Trực, Hồ Tôn Hiến uy danh vang dội, được triều đình trọng thưởng, thăng hàm Thái tử Thái bảo. Nhưng cũng từ đây tai họa dồn dập đổ xuống đầu viên tổng đốc lắm mưu ma chước quỷ.

Vương Thúy Kiều: Ba trong một Tin ngày: 07/08/2015 08:02

Thúy Kiều có tài ứng tác, thơ làm ra đều được người xem khen. Lời khen của Đạm Tiên là người cùng hội, cùng thuyền, của Kim Trọng là một chàng trai đang yêu có thể không khách quan, hơi thiên vị. Nhưng lời khen của viên quan "mặt sắt đen sì" vừa ra lệnh đánh đòn Thúy Kiều thì quả thật là tấm huy chương vàng nguyên chất trao cho tài thơ của Thúy Kiều.