Tống Mỹ Linh

Giang Thanh - Tống Mỹ Linh: Hai lựa chọn và hai kết cục Tin ngày: 04/05/2020 07:01

Giang Thanh và Tống Mỹ Linh, hai đệ nhất phu nhân là những người phụ nữ mạnh mẽ có ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử Trung Quốc. Tống Mỹ Linh xuất thân là tiểu thư Thượng Hải thuộc dòng họ quyền quý, còn Giang Thanh xuất thân là cô gái Sơn Đông thuộc thành phần dân nghèo.

Tống Mỹ Linh: 40 tuổi phát hiện ung thư, sống thọ 106 tuổi Tin ngày: 12/02/2020 10:57

Những năm cuối thập niên 1960, Tống Mỹ Linh là 1 trong 10 phụ nữ được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ và là người phụ nữ thứ hai được đọc diễn văn trước Quốc hội Mỹ.