Tổng đốc Hoàng Diệu

Đi tìm hậu duệ Tổng đốc Hoàng Diệu: Chuyện thú vị về dòng họ Hoàng Tin ngày: 09/07/2015 20:30

Noi gương Tổng đốc Hoàng Diệu, nhiều người con trong gia tộc của cụ cũng được coi là người trung liệt, anh tài cũng như tham gia đóng góp tích cực cho cuộc đời. Trong số đó có người học cao thành giáo sư, nhà giáo, có người tham gia kháng chiến, nhiều người nổi tiếng và có đóng góp cho đất nước.

Đi tìm hậu duệ Tổng đốc Hoàng Diệu3 Tin ngày: 04/07/2015 15:05

Năm 1880, Vua Tự Đức phong Hoàng Diệu làm Tổng đốc Hà Ninh, trấn nhậm thành Hà Nội. Ông vừa lo tổ chức bố phòng vừa lo an dân. Hai năm sau, Pháp tấn công thành Hà Nội. Thế giặc mạnh, không chống cự nổi, Hoàng Diệu đã tuẫn tiết nêu cao lòng trung nghĩa của mình.