Trường Tiểu học Viên Sơn

Chuyện về một giáo viên “ve chai” Tin ngày: 20/11/2015 10:30

Vương Thị Thùy vốn là giáo viên trường Tiểu học Viên Sơn (Sơn Tây, Hà Nội). Khoảng 3 năm nay, bên cạnh nghề gõ đầu trẻ chị chẳng quản nhọc nhằn, điều tiếng tham gia vào đội quân đi thu mua ve chai đồng nát để có thêm tiền nuôi con và chăm sóc người chồng bị ung thư. Chị ước mong giữ được anh thật lâu…