Ủy ban Luật Thương mại quốc tế của Liên hợp quốc

Bước tiến lớn của Việt Nam tại Liên hiệp Quốc Tin ngày: 24/12/2018 12:39

Việc Việt Nam lần đầu được bầu là thành viên Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hiệp Quốc (UNCITRAL) nhiệm kỳ 2019-2025 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định rằng Việt Nam luôn đề cao pháp quyền, sẵn sàng tham gia xây dựng, định hình luật chơi chung ở cấp độ quốc tế.

Lợi ích của Việt Nam khi tham gia UNCITRAL Tin ngày: 21/12/2018 08:29

Được thành lập theo Nghị quyết 2205 ngày 17 tháng 12 năm 1966, Ủy ban Luật Thương mại quốc tế của Liên hợp quốc (LHQ) có nhiệm vụ chính là thúc đẩy tiến bộ hài hòa và thống nhất của pháp luật thương mại quốc tế.