Waihopai

Căn cứ Waihopai theo dõi các quốc đảo Thái Bình Dương Tin ngày: 01/04/2015 12:00

Waihopai là một trong những căn cứ quan trọng trong mạng lưới các căn cứ nghe lén công nghệ cao của hệ thống nghe lén toàn cầu Five Eyer (Năm con mắt). Những chi tiết thiết kế và công nghệ, các hoạt động của hệ thống Waihopai vừa được báo chí đăng tải theo tiết lộ mới nhất từ các hồ sơ mật do cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden cung cấp.