Andrei Chikatilo

Vụ án “tên đồ tể Rostov” trong lịch sử điều tra hình sự Xôviết Tin ngày: 23/04/2016 12:00

Dưới chính thể Liên Xô trước đây, nhờ làm tốt công tác trật tự trị an nên dạng tội phạm mang tính chất giết người hàng loạt hầu như không xảy ra. Duy nhất chỉ có trường hợp của tên sát nhân người Ukraine Andrei Chikatilo, được coi là "vụ án nổi cộm" trong lịch sử điều tra hình sự Xôviết.