Ashley Madison

“Hacker đạo đức” tấn công trang web ngoại tình Ashley Madison Tin ngày: 02/08/2015 11:40

Mới đây, nhóm hacker tự xưng là Impact Team tuyên bố đã xâm nhập dữ liệu của trang web ngoại tình Ashley Madison đồng thời đe dọa sẽ phơi bày tên, chi tiết thẻ tín dụng và thói quen tình dục của mọi thành viên nếu trang web này không chịu đóng cửa. Ashley Madison hứa hẹn với 37 triệu thành viên trên toàn thế giới - trong đó bao gồm 1,2 triệu người ở Anh rằng, họ được hoàn toàn “ẩn danh” và khẩu hiệu trang web là “Cuộc đời ngắn ngủi. Hãy có một mối tình ngoài lề”.