bà Phan Thị Mỹ Hạnh

Tranh chấp sở hữu trí tuệ - lỗi do hợp đồng không rõ ràng Tin ngày: 10/09/2019 21:40

Qua các phiên tòa về tranh chấp chất xám chúng ta thường thấy việc tranh chấp xảy ra do hợp đồng từ đầu không rõ ràng, thiếu chi tiết cụ thể, thiếu công bằng trong ứng xử đôi bên. Thực tế mâu thuẫn chỉ xảy ra khi có sự mất cân đối trong quyền lợi. Lẽ ra, yếu tố này cần được đề cập đến ngay trong hợp đồng.