bản quyền tác giả

Vấn nạn vi phạm bản quyền tác giả: Còn đâu giá trị sáng tạo nghệ thuật? Tin ngày: 31/07/2019 16:25

Một con số đáng giật mình, đó là hàng trăm chương trình nghệ thuật biểu diễn, trong đó có các liveshow của những nghệ sĩ tên tuổi vi phạm bản quyền tác giả. Đáng tiếc là những chính sách và ràng buộc đang còn kẽ hở cho nhiều tổ chức cá nhân vi phạm Luật sở hữu trí tuệ.

Nhiều thách thức trong bảo vệ quyền tác giả Tin ngày: 13/12/2016 18:56

Xác định việc bảo vệ quyền tác giả sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển văn hóa và kinh thế nhưng  để thực thi một cách nghiêm túc việc bảo vệ quyền tác giả hiện nay vẫn còn rất nhiều thách thức. Đó là khẳng định của hầu hết các nhà quản lý, chuyên gia trong nước, nước ngoài về quyền tác giả, quyền liên quan trong hội thảo về vai trò của quyền tác giả ngày 13-12  tại Hà Nội.