bản quyền tác giả âm nhạc

Thực thi bản quyền về văn học, nghệ thuật: Vướng… như gà mắc tóc Tin ngày: 17/08/2017 08:48

Không có cán bộ chuyên trách, phân công quản lý chéo, nhiều quy định có văn bản rõ ràng nhưng cán bộ cơ sở vẫn lúng túng không biết áp dụng làm sao cho đúng, địa phương có chức năng tiếp nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan nhưng “thất nghiệp” vì không có chủ sở hữu tác phẩm hoặc có quyền liên quan đến làm thủ tục...