bảo hiểm y tế tự nguyện

Nhọc nhằn bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình Tin ngày: 05/06/2015 22:05

Phải trích tiền lương ít ỏi ra đóng góp hàng tháng, nhưng có lẽ chẳng ai mong muốn sẽ có ngày mất việc để được hưởng vài tháng trợ cấp tượng trưng trong lúc chờ tìm việc làm mới? Tuy nhiên, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lại khá quan trọng đối với người lao động thu nhập thấp bởi lý do hết sức đơn giản: một miếng khi đói bằng cả gói lúc no.