bảo vệ quyền tác giả

Bảo vệ quyền tác giả: Thiếu công cụ hay thiếu niềm tin? Tin ngày: 03/11/2016 15:05

Áp dụng mô hình đã được khẳng định qua vài trăm năm trên thế giới, nhiều tổ chức đại diện tập thể bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan (CMOs) lần lượt ra đời và chuẩn bị được ra đời. Tạo thuận lợi cho chủ sở hữu hoặc người có quyền liên quan, đặc biệt là những người không có điều kiện tự tổ chức theo dõi, thu tiền sử dụng tác phẩm trong nước và quốc tế, CMOs tiện lợi hơn cho cả các cá nhân, tập thể sử dụng nhiều tác phẩm.

Nhà giàu cũng... than khó Tin ngày: 01/02/2015 10:37

Theo Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), chi nhánh phía Nam, đến cuối năm 2014, trên cả nước có 3.066 tác giả là thành viên của VCPMC, trong đó, phía Nam có 1.963 thành viên...