bí mật bom nguyên tử

Danh tính điệp viên thứ 4 đánh cắp bí mật bom nguyên tử Tin ngày: 23/12/2019 07:48

Suốt 70 năm ròng rã, tên của người điệp viên mất tích đã bị ẩn giấu trước sự quan tâm của công luận. Đã từ lâu người ta biết được danh tính của 3 điệp viên Mỹ - những người đã đánh cắp các bí mật bom nguyên tử Mỹ từ giữa các năm 1940 và 1948 – đã chia sẻ những tài liệu quan trọng cho người Liên Xô.