bia không cồn

Trào lưu bia không cồn ở Đức Tin ngày: 25/06/2019 14:21

Với truyền thống sản xuất bia hàng trăm năm, Đức không chỉ là quốc gia tiêu thụ bia hàng đầu thế giới mà còn đi đầu trong những phát kiến mới của ngành bia thế giới.