biên soạn sách giáo khoa

Đau đầu chọn sách giáo khoa lớp 1 Tin ngày: 06/12/2019 14:29

Sau một thời gian tiến hành thẩm định các bộ sách giáo khoa lớp 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố danh mục 32 đầu sách giáo khoa đã được phê duyệt đưa vào giảng dạy ở các trường học, chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Bước tiếp theo sẽ là khâu chọn sách áp dụng dạy ở các trường.

SGK Giáo dục thể chất: Cân nhắc để tránh nguy cơ lãng phí? Tin ngày: 17/10/2019 17:42

Lần đầu tiên trong chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới sẽ có thêm sách giáo khoa (SGK) môn Thể dục với tên gọi mới là Giáo dục thể chất. 

Thi biên soạn sách giáo khoa, tại sao không? Tin ngày: 21/03/2019 08:29

Theo Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, lộ trình thực hiện từ năm học 2018-2019 triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Đẩy mạnh xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa Tin ngày: 19/05/2020 10:01

Sau hai lần đấu thầu để tuyển chọn tác giả biên soạn sách giáo khoa (SGK) không thành công, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ sẽ không tổ chức biên soạn một bộ SGK như nhiệm vụ được giao. Điều này sẽ thuận lợi hơn cho việc phát triển xã hội hóa biên soạn SGK, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các nhà xuất bản (NXB).